Veel gestelde vragen

Contactgeluid ontstaat door directe impact van personen of zaken op de vloer of tegen de wanden.

In de praktijk is vooral loopgeluid een prominente factor voor het ontstaan van contactgeluid. Maar ook dichtslaande deuren kunnen als zeer storend worden ervaren.

Contactgeluid wordt een probleem op het moment dat aangrenzende woningen of appartementen door middel van een starre verbinding met elkaar in contact staan. Helaas is dit in veel oude en zelfs in sommige jongere gebouwen het geval.

Contactgeluid is een van de belangrijkste oorzaken van burenoverlast. Het is zelfs mogelijk dat contactgeluid hoorbaar is in ruimtes verder dan de direct aangrenzende ruimte. We spreken dan over flankerende geluidsoverdracht. Ook dit is te verhelpen met onze akoestische isolatie.

Het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat er voor contactgeluidisolatie minimaal voldaan dient te worden aan LnT,A 54 dB. Helaas worden dan in het algemeen bewoners beperkt in de keuze voor vloerafwerking. Deze beperking is een poging om burenoverlast in appartementencomplexen te vermijden. Daarom is een veelvoorkomende eis van VVE’s van appartementen dat er gekozen wordt voor een systeem van geluiddemping, zodat de comforteis van LnT,A 49 dB wordt behaald.

Als er gekozen is voor een correct aangelegd vloerisolatiesysteem, zoals de systemen van Fonofloor met een goede akoestische prestatie, krijgen bewoners de vrije keuze voor hun vloerafwerking. Zelfs parket, laminaat of vloertegels zijn dan

Een zwevende dekvloer is een afwerkvloer die losliggend op een dragende constructievloer wordt aangebracht door middel van een akoestisch membraan. In 90% van de gevallen wordt een zwevende dekvloer gekozen om akoestisch te isoleren. In de overige gevallen is het doel thermisch isoleren. Onze focus ligt op de akoestische zwevende dekvloer.

De zwevende dekvloer ontleent zijn isolerend vermogen aan het feit dat hij nergens star verbonden is met de overige constructie. Dit zorgt ervoor dat de trillingen, immers geluid = trillingen, niet worden doorgegeven aan de constructie, maar worden gedempt door de isolatie. Daarom worden er ook kantstroken aangebracht op de isolatie tussen de vloer en de wanden.

Om hinderlijk contactgeluid tegen te gaan wordt er gestreefd naar een constructie met zo min mogelijk starre verbindingen.

Een zwevende dekvloer, het ontkoppelen van wanden en ankerloze spouwmuren zijn hiervan veelgebruikte oplossingen. Door het ontkoppelen van de dekvloer met fonofloor® en de wanden met fonostrip® staan deze nergens in contact met de vloerconstructie. Daardoor beperken we de overdracht van hinderlijke trillingen aan de rest van de constructie, immers; geluid = trillingen.

Voor contactgeluidisolatie is het massa-veer-massa principe cruciaal. Hierbij worden twee massa’s van elkaar gescheiden door een membraan dat dient als verende laag. De massa’s en de veer samen zorgen voor demping van de trillingen. De dynamische stijfheid van het product dat dient als veer is hierbij belangrijk. Hier geldt; niet te laag, en zeker niet te hoog. De dikte van die verende laag is niet doorslaggevend. Een dun product kan juist een hele goede dynamische stijfheid hebben. Fonofloor is erin geslaagd dit te bereiken.

Allereerst dank voor je interesse in ons bedrijf en onze producten.

Aangezien wij een groothandelsbedrijf zijn leveren wij onze producten aan zakelijke partijen in de bouw en aan de bouwmaterialenhandel. Ben je een particulier dan verwijzen wij je voor een prijsopgave daarom graag door naar een van de verkooppunten bij jou in je omgeving.

Voor eventuele vervolgvragen of ondersteuning bij de uitvoering kun je via de contactgegevens bij ons terecht.

Contactgeluid: van Ico naar LnT,A

LnT,A is de huidige benaming voor het vroegere Delta Ico. De verandering is sinds Bouwbesluit 2012 van kracht om ervoor te zorgen dat in elk Europees land dezelfde normen en grootheden gelden. Het vervangen Ico werd gebruikt om de contactgeluidisolatie in decibel uit te drukken. Anders dan Ico kijkt LnT,A naar het hoorbaar geluidsniveau van de ruimte. Daarom geldt hier: hoe lager de LnT,A, hoe beter. In theorie zou je dus bij een LnT,A van 0 dB geen contactgeluid meer horen van bovengelegen ruimten.

Luchtgeluid: van Ilu,k naar DnT,A,k

Het vroegere Ilu,k is in Bouwbesluit 2012 veranderd in DnT,A,k. Het wordt gebruikt als indicator voor de luchtgeluidisolatie tussen twee ruimten. Het geeft het verschil in het geluidsniveau aan. Hier geldt: hoe hoger de DnT,A,k, hoe beter. Want hoe hoger het geluidsverschil, hoe beter de isolatie.

Net als LnT,A is de DnT,A,k veranderd om door heel Europa met dezelfde maat te meten.

LnT,A 59 = Ico 0

Hier geldt: hoe lager, hoe beter. Want LnT,A is het gemeten hoorbaar geluidsniveau in de ruimte.

DnT,A,k = Ilu,k + 52

Hier geldt het omgekeerde: hoe hoger, hoe beter. Dit komt doordat DnT,A,k het verschil in geluidsniveau aangeeft.

Neem contact met ons op

Druk op de button en bel ons direct!
Tel: 073 - 61 54 810

Het enige contactgeluid dat wij niet isoleren

Bijlage(n) toevoegen